βάρβιτος

βάρβιτος
Grammatical information: f. or m.
Meaning: musical instrument wih many strings (Pi.)
Other forms: later also -ον n. Also βάρμιτος (EM 188, 21, called Aeolic; `the oldest form'?, Bechtel Dial. 1, 118, Schwyzer 257, s. below); also βάρμος (Phillis ap. Ath. 14, 636c) and βάρωμος (Ath.).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Foreign word (Phrygian?), s. Str. 10, 3, 17. Grošelj, Slavistična Revija 4, 250, connects φόρμιγξ; so does Fur.173 etc. (?). Most prob. Pre-Gr.; suff. -ιτ- (so the question of the oldest form becomes different). The strange -ω- from *barʷm-? or epenthesis (where ο is well attested).
See also: Most prob. Pre-Gr.
Page in Frisk: 1,220

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • βάρβιτος — musical instrument of many strings masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάρβιτος — Μουσικό όργανο της αρχαίας Ελλάδας, που λεγόταν επίσης και κιθάρα. Η καταγωγή του ανάγεται στη μυθολογία, γι’ αυτό και αναφέρεται ως το αγαπημένο μουσικό όργανο του Απόλλωνα. Ήταν όμοιο με τη λύρα, αλλά με μεγαλύτερες διαστάσεις. Τη β.… …   Dictionary of Greek

 • βαρβίτου — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαρβίτους — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαρβίτων — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαρβίτῳ — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάρβιτε — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάρβιτοι — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάρβιτον — βάρβιτος musical instrument of many strings masc/fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Barbiton — The barbiton, or barbitos (Gr: βάρβιτον or βάρβιτος; Lat. barbitus ), is an ancient stringed instrument known from Greek and Roman classics related to the lyre. The barbiton (Pers. barbat, barbud ) is an unrelated lute like instrument derived… …   Wikipedia

 • Карасутсас — Иоанн новогреческий поэт (1824 1873), родом из Смирны, рано выдвинулся своими сборниками стихотворений: Λύρα (1835) и Μοϋσα θελάζουσα (1840). Окончил жизнь самоубийством. Написал еще: Ηωθιναί μελώδίαι (1847); Ποιητικόν άπαιθίωμα (1849); Βάρβιτος… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.